روز بزرگداشت شیخ مفید :مناسبت امروز / است    میلادی November 2021 30    و   قمری  24 ربیع الثانی 1443     مصادف با   شمسی  9 آذر 1400 سه شنبه  امروز :
                                                 
                                               
                                               
neginArm.jpg

خط مشي سيستمهاي مديريت کيفيت، ايمني بهداشت حرفه اي و محيط زيست

شركت ذوب فلزات نگين قم جهت نيل به اهداف كيفي، تجاري، ايمني بهداشت حرفه اي و محيط زيست خود وبه منظور جلب رضايت مشتريان و طرفهاي ذينفع خط مشي در جهت سيستمهاي مديريت IMS (ISO 9001-2008 ، ISO 14001-2004 ، (OHSAS 18001-2007و با رعايت کليه قوانين و مقررات جاري ايمني بهداشت و محيط زيست و ساير الزامات، خط مشي خود را به شرح ذيل تعريف مي نمايد:

*تلاش به منظور توليد محصول با كيفيت برتر وافزايش بهره وري و دستيابي به ضايعات صفر

*تعهد مبني بر شناسايي نيازهاي مشتريان و تلاش در جهت رفع اين نيازها با در نظر گرفتن رضايت كامل مشتريان و تجهيز كليه منابع براي دستيابي به آن

*بهبود و ارتقاء كارايي كليه فرآيندها و ايجاد انگيزه جهت مشارکت کارکنان در سازمان به منظور بهبود مستمر

*بروزآوري دانش فني، توسعه تجهيزات و ارتقاء سطح دانش فني و بهره وري نيروي انساني با ارائه آموزشهاي موثر به منظور ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات و خدمات

*تعهد بر پيشگيري از ايجاد آلودگي محيط زيست، مصرف بهينه منابع طبيعي و انرژي و مديريت ضايعات

*تعهد بر ايجاد محيط ايمن و سالم براي كليه کارکنان

مديريت ارشد خود را متعهد مي داند كه در راستاي رسيدن به اهداف فوق الذكر نهايت تلاش را بكار برده و با ايجاد سياستهاي انگيزشي درپرسنل زمينه لازم را جهت دستيابي به اين اهداف و ايجاد بهبود مستمر فراهم نمايد.علي استاجلو
مدير عامل
93/01/20
 


standard.png
iso9001.png
iso14001.png
ohsas18001.png

 
 
 
اطلاعات تماس
تلفن تماس : 3343801-025 3343612-025
دورنگار : 3343613-025
موبايل : 09126712420
Info[@] neginqom.com : پست الکترونيک
www.neginqom.com : وب سايت
آدرس کارخانه : ايران – قم – شهرک صنعتي شکوهيه – فاز دوم – خيابان کلاهدوز – کلاهدوز 2 – پلاک 299
 
 

© Copyrigt MR29 2011 . All rights reserved