درباره نگین

شرکت ذوب فلزات نگين قم در سال 1388 به عنوان يک شرکت توليدي بازرگاني و تجاري در قم شروع به کار نموده است ودر اين راستا و با بهر ه گيري از کادر مجرب و متخصص در زمينه هاي فني- مديريتي - و اقتصادي و استفاده از اساتيد دانشگاهي در امور توليد و تحقيقات و با هدف اشتعال وکمک به توسعه پايدار و بهبود و افزايش کيفيت و بهروري در سطح شرکت هم اکنون نيز مفتخر است که با راه اندازي ماشين آلات پيشرفته توليد،علاوه بر افزايش ظرفيت توليد،کيفيت محصولات خود را در سطح استانداردهاي بين المللي رسانيده است. اين شرکت داراي خطوط مکانيزه و پيشرفته توليد و بازيافت بوده و درحال حاضر توان توليد بيست هزار تن شمش سرب خالص وآلياژي را دارا مي باشد ومجهز به آزمايشگاه کنترل کيفي با پرسنل مجرب بوده که از زمان ورود مواد اوليه تا خروج محصول نهايت کليه مراحل توليد را تحت کنترل قرار مي دهند تا اين محصولات مطابق با خواست مشتريان توليد و در نهايت، رضايت مشتريان را فراهم نمايد. و از سال 1389 تا كنون محصولات خود را به كشورهاي ديگر نيز صادر كرده است و با هدف داشتن بازار جهاني اين عمل تا كنون رو به گسترش و پيشرفت بوده است

صادرات كالا براي کشور هاي اروپايي و اسياي شرقي هند و چين صادر شده است و در سالهاي 1390و 1392 به عنوان صادر کننده برتر در استان معرفي گرديده است

اين شرکت در سال1388 سيستم مديريت IMSدر کليه فرايند هاي خود جاري نموده است.

IMSشامل استانداردهاي ذيل مي باشد:

سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007

سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001:2004

باتوجه به اهداف سازمان در سال 1390 واحد توسعه و تحقيقات R&D ايجاد نموده و از سازمان صنعت معدن و تجارت پروانه مربوطه را اخد کرده است. وهم کنون در حال استقرار سيستم مديريت ازمايشگاهي ISO 17025:2005 مي باشد .